DISKMASKINER

ABW Equipment erbjuder ett komplett program av kraftfulla och driftsäkra grov- och snabbdiskmaskiner för alla tänkbara behov inom restaurang, storkök, skolor, caféer m.fl. Alla modeller är utvecklade utifrån högsta krav på arbetsergonomi, hygien och energiförbrukning.

OBS: Vi tillhandahåller kem såsom diskmedel, torkmedel, avkalkning etc. Rådgör gärna med vår teknikavdelning. Ring 08-534 701 50

Café & Bar

Underbänksdiskmaskin

Huvdiskmaskin

Grovdiskmaskin