SKÄRMASKINER

ABW Equipment har skärmaskiner för alla behov och miljöer; från det minsta caféet till delis, restaurangkök och storbutiker. Samtliga modeller är mycket driftsäkra, lätta att använda samt hygienanpassade och enkla att rengöra.

Premium-, de högpresterande och de automatiska modellerna är särskilt lämpade för stora butiker, centralkök och andra som ofta behöver hantera stora volymer.

Klicka här för att läsa våra säkerhetsföreskrifter för användning av skärmaskin samt säkerhetsgodkännande.
Skötselbladet med instruktioner för rengöring av maskin, samt för slipning av klinga hittar ni här.
Information och datablad för smörjolja hittar ni genom att klicka här.